ASGP 2000, Vol. 70, 2

Jan Golonka, Nestor Oszczypko & Andrzej Ślączka
Late Carboniferous-Neogene geodynamic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region and adjacent areas - 107-136
Późnokarbońsko-neogeńska geodynamiczna ewolucja i peleogeografia rejonu wokółkarpackiego i obszarów przyległych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Ksenia Mochnacka & Marian Banaś
Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze Izera Block (the Sudety Mts, SW Poland) - 137-150
Wystąpienia mineralizacji uranowej i torowej w bloku Karkonosko-Izerskim i ich relacje genetyczne (Sudety, Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marcin Krajewski
Lithology and morphology of Upper Jurassic carbonate buildups in the Będkowska Valley. Kraków region, Southern Poland - 151-163
Litologia i morfologia górnojurajskich budowli węglanowych w rejonie Doliny Będkowskiej, region krakowski (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Hanna Górka & Marta Bąk
Early Oxfordian Radiolaria from Zalas quarry, Kraków Upland, South Poland - 165-179
Wczesnooksfordzkie promienice z kamieniołomu w Zalasie, Wyżyna Krakowska, Polska południowa (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Bogusław Kołodziej & Elżbieta Gedl
Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. (Scleractinia) and its Barremian-Aptian age based on dinocysts (Polish Outer Carpathians) - 181-192
Koralowiec Nowakocoenia cieszynica gen. et sp. nov. i jego wiek w oparciu o dinocysty (barrem-apt, Polskie Karpaty Zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF