ASGP (2000), vol. 70: 165-179

EARLY OXFORDIAN RADIOLARIA FROM ZALAS QUARRY, KRAKÓW UPLAND, SOUTH POLAND

Hanna GÓRKA (1) & Marta BĄK (2)

1) University of Warsaw, Institute of Geology, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Poland
2) Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland; E-mail: bak at ing.uj.edu.pl

Górka, H. & Bąk, M., 2000. Early Oxfordian Radiolaria from Zalas quarry, Kraków Upland, South Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 165-179.

Abstract: This paper presents preliminary research on radiolarian faunas from the Upper Jurassic deposits of the Kraków Upland (South Poland) carried at Zalas quarry. The systematic description of twenty-five species of Radiolaria from the lower Oxfordian deposits has been presented herein. The species belong to the orders Nassellaria (16 species) and Spumellaria (9 species). In number of specimens, the assemblage is dominated by spumellarians. The radiolarians show features of Boreal faunas, influenced by Tethyan realm. The assemblage has been correlated with cordatum ammonitic subzone (early Oxfordian).

Abstrakt: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań promienic (Radiolaria) z utworów górnej jury, prowadzonych na Wyżynie Krakowskiej w kamieniołomie w Zalasie. Przedstawiono opis systematyczny 25 gatunków promienic z dolnego oksfordu. Spośród opisanych form 16 reprezentuje rząd Nassellaria, a 9 należy do rzędu Spumellaria. Pod względem liczby okazów, w zespole przeważają przedstawiciele rzędu Spumellaria. Promienice reprezentują faunę borealną, która żyła w środowisku o znacznym wpływie morza tetydzkiego. Analizowany zespół promienic został skorelowany z podpoziomem amonitowym cordatum (wczesny oksford).

Article: 
Volume: