Editors

Annales Societatis Geologorum Poloniae (until 1980 Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego) is a scientific journal of the Polish Geological Society.

Editorial Board

Grzegorz Racki (President) (Sosnowiec, Poland), Aleksander Guterch (Warszawa, Poland), Werner Janoschek (Wien, Austria), Michael A. Kaminski (London, Great Britain), Gilbert Kelling (Staffordshire, Great Britain), Marek Lewandowski (Warszawa, Poland), František Marko (Bratislava, Slovak Republic), Zoltán Pécskay (Debrecen, Hungary), Tadeusz Peryt (Warszawa, Poland), Andreas Wetzel (Basel, Switzerland), Andrzej Wierzbowski (Warszawa, Poland).

Editors

Editor-in-Chief

Alfred Uchman (alfred.uchman at uj.edu.pl)

Secretary

Michał Gradziński (michal.gradzinski at uj.edu.pl)

and

Bartosz Budzyń,
Paweł Filipiak,
Ewa Malata,
Stanisław Mazur,
Jacek Motyka,
Wojciech Nemec†,
Mariusz Salamon,
Frank Simpson,
Michał Warchoł,
Michał Zatoń.

Editorial Office

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków, Poland
e-mail: asgp.editors at gmail.com