ASGP (2000), vol. 70: 137-150

OCCURRENCE AND GENETIC RELATIONSHIPS OF URANIUM AND THORIUM MINERALIZATION IN THE KARKONOSZE-IZERA BLOCK (THE SUDETY MTS, SW POLAND)

Ksenia MOCHNACKA & Marian BANAŚ

University of Mining and Metallurgy, Faculty of Geology, Geophysics & Environmental Protection, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

Mochnacka, K. & Banaś M., 2000. Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze Izera Block (the Sudety Mts, SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 137-150.

Abstract: The paper summarizes available data on uranium and thorium deposits and occurrences in the Karkonosze-Izera Block (the Sudety Mts, SW Poland). The following types were distinguished: 1. Mineralization in the Karkonosze granite and its pegmatites: 1.1 disseminated broeggerite in granite, 1.2 uranium minerals filling the cracks in granite, 1.3 disseminated uranium and U-Th minerals in pegmatites, 2. Mineralization in the metamorphic cover: 2.1 uranium and thorium mineralization in nests, 2.2 pitchblende-fluorite mineralization in veins and nests, 2.3 pitchblende mineralization in veins and nests, 2.4 pitchblende-polymetallic mineralization in veins and nests, 2.5 vein- and nest-type secondary uranium mineralization, 2.5.1 secondary accumulations with traces of primary mineralization, 2.5.2 secondary accumulations without trace of primary mineralization. The origin of these accumulations is mostly related to the Karkonosze Granite and its hydrothermal activity.

Abstrakt: W pracy przedstawiono informacje dotyczące występowania złóż i przejawów mineralizacji uranem i torem w bloku Karkonosko-Izerskim. Wyróżniono następujące typy okruszcowania: 1 Mineralizacja w granicie Karkonoszy i w pegmatytach 1.1. broeggeryt rozproszony w granicie, 1.2. mineralizacja uranowa wypełniająca szczeliny w granicie, 1.3. mineralizacja uranowa i uranowo-torowa w pegmatytach, 2. Mineralizacja w osłonie metamorficznej: 2.1. mineralizacja uranowa i torowa w postaci gniazd, 2.2. smółkowo-fluorytowa mineralizacja w formie żył i gniazd, 2.3. smółkowa mineralizacja w formie żył i gniazd, 2.4. smółkowo-polimetaliczna mineralizacja w formie żył i gniazd, 2.5. wtórna mineralizacja uranowa w formie żył i gniazd, 2.5.1 ze śladami mineralizacji pierwotnej, 2.5.2. bez mineralizacji pierwotnej. W większości przypadków są to wystąpienia genetycznie związane z granitem Karkonoszy i jego działalnością hydrotermalną.

Article: 
Volume: