ASGP (2000), vol. 70: 151-163

LITHOLOGY AND MORPHOLOGY OF UPPER JURASSIC CARBONATE BUILDUPS IN THE BĘDKOWSKA VALLEY, KRAKÓW REGION, SOUTHERN POLAND

Marcin KRAJEWSKI

University of Mining and Metallurgy; Faculty of Geology, Geophysics and Ervironmental Protection, al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków, Poland; e-mail: kramar at geolog.geol.agh.edu.pl

Krajewski, M., 2000. Lithology and morphology of Upper Jurassic carbonate buildups in the Będkowska Valley, Kraków region, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 151-163.

Abstract: Upper Jurassic limestones exposed in the Będkowska Valley form an extensive complex of carbonate buildups of microbolite-sponge and microbolite-Tubiphytes reef-like bioherms, in which the main rock-building material are packstone and grainstone bound by microbolite structures. Horizontal discontinuity surfaces locally found in massive limestones are of sedimentary origin and are related to sediment gravity flows from the higher parts of the buildups.
Two basic morphological types of carbonate buildups are distinguished in the vertical sequence of studied sediments: (i) one or a couple of large buildups forming a continuous biolitite cover with one type of sediment prevailing over a wide area in the lower part and passing upwards to (ii) numerous small buildups separated by depressions filled with packstone and grainstone formed from erosion of the buildups. The smaller, younger buildups were subject to early cementation which led to formation of extensive constructions.

Abstrakt: Górnojurajskie wapienie Doliny Będkowskiej tworzą rozległy kompleks budowli węglanowych typu bioherm mikrobolitowo-gąbkowych i mikrobolitowo-Tubiphytesowych bioherm rafopodobnych, w których podstawową rolę skałotwórczą odgrywają ziarnity wiązane przez struktury mikrobolitowe. Poziome powierzchnie nieciągłości obserwowane niekiedy w wapieniach masywnych posiadają genezę sedymentacyjną związaną z drobnodetrytycznymi spływami z wyższych partii budowli.
W badanych osadach można wydzielić dwa podstawowe typy morfologiczne budowli: (i) rozwinięte jako jedna lub kilka dużych budowli tworzących zwartą pokrywę biolitytową charakteryzującą się szerokim rozprzestrzenieniem jednego typu sedymentacji, (ii) oraz liczne ale niewielkie budowle, między którymi, w nieckach, osadzały się ziarnity pochodzące z erozji tych budowli. Budowle te wraz z otaczającymi je ziarnitami uległy wczesnej cementacji tworząc większe, złożone konstrukcje.

Article: 
Volume: