ASGP 1998, Vol. 68, 4

Jacek Rutkowski, Witold Zuchiewicz, Andrzej Bluszcz & Edeltrauda Helios-Rybicka
Lithology of glacial sediments of Sanian-2 (Elsterian-2) stage at Tenczynek Basin, Kraków region, Southern Poland - 247-265
Litologia osadów glacjalnych z piętra Sanu-2 w Kotlinie Tenczynka na zachód od Krakowa (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Maria Sass-Gustkiewicz & Stanisław Dżułyński
On the origin of strata-bound Zn-Pb ores in the Upper Silesia, Poland - 267-278
Komentarz do genezy górnośląskich złóż rud Zn-Pb w utworach triasowych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Henryk Kucha
Plattnerite from Kupferschiefer, Poland, and its meaning for mineralizing conditions - 279-285
Plattneryt ze złóż Kupferschiefer w Polsce i jego znaczenie dla określenia warunków procesu mineralizacji siarczkowej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Kozłowski
Statistical analysis of two important chemical features (TDS and (HCO3-) content) in Sudetic therapeutic waters - 287-294
Analiza statystyczna dwóch podstawowych własności chemicznych (mineralizacji i zawartości jonu HCO3-) w wodach leczniczych Sudetów (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Aleksander Garlicki
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Józef Poborski (1912-1998) - 295-296
Chronicle of the Polish Geological Society - Józef Poborski (1912-1998)
Article Full Text, PDF

Ireneusz Lipiarski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stanisław Zbigniew Stopa (1914-1997) - 297-298
Chronicle of the Polish Geological Society - Stanisław Zbigniew Stopa (1914-1997)
Article Full Text, PDF