ASGP (1998), vol. 68: 279–285

PLATTNERITE FROM KUPFERSCHIEFER, POLAND, AND ITS MEANING FOR MINERALIZING CONDITIONS

Henryk KUCHA

Department of Geology and Mineral Deposits, University of Mining and Metallurgy, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

Kucha, H., 1998. Plattnerite from Kupferschiefer, Poland, and its meaning for mineralizing conditions. Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 279–285.

Abstract: Plattnerite forms spectacular myrmekitic intergrowths with banded chalcopyrite. It is directly inter- grown with chalcopyrite, anglesite and less often cerussite. Simultaneous precipitation of PbO2, PbSO4 and PbCO3 requires a high activity of S and Eh values close to these found in the surficial environment. Alternatively, PbO2 was formed from Cu-Fe-Pb oxysulphide precursor, which broken down after precipitation into a fine mixture of hematite, plattnerite, anglesite, and minor cerussite all encompassed by banded chalcopyrite.
The first possibility requires surficial fluids penetrating orezone and mixing with local reducing solutions. The second one can be reconciled with Eh–pH conditions of the Rotliegendes brines interacting with a local reducing solutions.

Abstrakt: Plattneryt tworzy spektakularne zrosty myrmekitowe z pasiastym chalkopirytem. Minerał ten jest bez- pośrednio zrośnięty z chalkopirytem, anglezytem i rzadziej z cerussytem. Równoczesna precypitacja PbO2, PbSO4 i PbCO3 może nastąpić tylko w przypadku wysokiej aktywności S i wysokich wartości Eh, zbliżonych do panujących w warunkach powierzchniowych. Druga możliwość powstania opisanych struktur to utworzenie PbO2 z prekursora oksysiarczkowego Cu-Pb-Fe, który rozpadł się po strąceniu na mikroskopową mieszaninę hematytu, plattnerytu, anglezytu z mniejszą ilością cerussytu zcementowaną pasiastym chalkopirytem.
Pierwsza z wymienionych możliwości wymaga penetracji strefy złożowej przez roztwory powierzchniowe i ich mieszania się z lokalnymi redukcyjnymi roztworami. Druga możliwość mogła mieć miejsce w warunkach mieszania się dwu rotworów: jednego, będącego w równowadze z solankami porowymi Czerwonego Spągowca i drugiego, będącego lokalnym roztworem redukcyjnym.

Article: 
Volume: