ASGP (1998), vol. 68: 267–278

ON THE ORIGIN OF STRATA-BOUND ZN-PB ORES IN THE UPPER SILESIA, POLAND

Maria SASS-GUSTKIEWICZ (1) & Stanisław DŻUŁYŃSKI (2)

1) Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, University of Mining and Metallurgy, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
2) IInstitute of Geological Sciences, Jagiellonian University, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland

Sass-Gustkiewicz, M., & Dżułyński, S., 1998. On the origin of strata-bound Zn-Pb ores in the Upper Silesia, Poland. Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 267–278.

Abstract: In view of the renewed discussion on the origin of Upper Silesian Zn-Pb ores we give some comments on this subject. In our opinion the recurrently invoked post-Jurassic age of these deposits is at variance with geological facts which point to pre-Jurassic age. The source of metal-bearing solutions could be looked in deeper parts of the Earth’s crust, presumably in Paleozoic rocks, or in older accumulations of ore deposits regenerated during Triassic reorganization of crustal plates.

Abstrakt: W nawiązaniu do wznowionej dyskusji nad pochodzeniem i wiekiem górnośląskich złóż rud Zn-Pb autorzy uzasadniają pogląd, że przypisywanie im po-jurajskiego wieku jest sprzeczne z faktami geologicznymi, które wskazują na ich przed-jurajski wiek. _ródeł roztworów metalonośnych można się dopatrywać w głębszych częściach skorupy ziemskiej prawdopodobnie w paleozoicznych skałach, bądź w starszych złożach kruszców, zregenerowanych podczas przemieszczania się kier globalnych w triasie.

Article: 
Volume: