ASGP 1974, Vol. 44, 2-3

Elżbieta Turnau
Microflora from core samples of some Palaeozoic sediments from beneath the Flysch Carpathians (Bielsko-Wadowice area, southern Poland) - 143-169
Mikroflora pewnych utworów paleozoicznych podłoża Karpat fliszowych (Rejon Bielska-Wadowic) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński, Jacek Rutkowski & Gerald L. Shideler
An evaluation of flysch-derived fluvial gravels as provenance indicators - 171-180
O możliwościach błędnych rekonstrukcji paleogeograficznych opartych na żwirach pochodzących z niszczenia utworów fliszowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Possible significance of internal waves for underwater erosion - 181-191
Fale wewnętrzne a erozja podwodna (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Features of sedimentary rocks possibly due to internal waves - 193-201
Fale wewnętrzne a sedymentacja (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Tomasz Jerzykiewicz & Barbara Teisseyre
Foraminiferal assemblages and facies change in the Cretaceous flysch of the Nysa Graben (Sudety Mountains) - 203-216
Wpływ zmian facjalnych na zespoły otwornic we fliszu kredowym Rowu Nysy (Sudety) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Maria Sass-Gustkiewicz
Collapse breccia in the ore-bearing dolomite of the Olkusz mine (Cracow-Silesian ore district) - 217-226
Brekcje zawałowe w dolomitach kruszconośnych kopalni Olkusz (rejon śląsko-krakowski) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Elżbeta Mycielska-Dowgiałło & Róża Krzywobłocka-Laurow
Typy urzeźbienia powierzchni ziarn kwarcowych w piaskach Puszczy Kampinoskiej w oparciu o analizę w prześwietleniowym i analizującym mikroskopie elektronowym - 227-246
The micro relief of quarto grains surface from fluvial and dune sands (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Łaptaś
O dolomitach w wapieniach skalistych okolic Krakowa - 247-273
The dolomites in the Upper Jurassic limestones in the area of Cracow (southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz
Poziomy litostratygraficzne wapienia cechsztyńskiego w zachodniej Polsce - 275-292
Lithostratigraphic units of Zechstein limestone in Western Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Kirchner & Stefan Połtowicz
Budowa geologiczna obszaru między Brzeskiem a Wojniczem - 293-320
Geological structures of the area between Brzesko and Wojnicz (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Konrad Konior
Budowa geologiczna “Wypiętrzenia Rzeszotarskiego” w świetle najnowszych danych wiertniczych i geofizycznych - 321-375
Geological structure of the Rzeszotary elevation in the Wight of recent geophysical and drilling data (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Antoni S. Kleczkowski, Aleksander Adamczyk & Stanisław Witczak
Żelazo w wodach wysokiego tarasu Wisły na wschód od Krakowa - 377-410
Iron in the Walters of the high terrace of the Vistula east of Cracow (Summary)
Article Full Text, PDF

Ludwik Knieszner, Ryszard Łomnicki & Lech Antonowicz
Stan rozpoznania sejsmicznego utworów paleozoiku w zachodniej Polsce z uwzględnieniem efektywności metody refleksyjnej - 411-423
Seismic investigations of palaeozoic rocks in Western Poland taking into consideration the effectiveness of seismic reflaction method (Summary)
Article Full Text, PDF

Jacek Majorowicz
Obraz pola cieplnego Ziemi w obszarze Polski - 425-445
The Earth’s thermal field on the tertiary of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF