ASGP 1999, Vol. 69, 3-4

Fabrizio Nigro & Pietro Renda
Plio-Pleistocene wrench tectonics in the Western Sicily Chain - 99-112
Abstract | Article Full Text, PDF

Michał Gradziński
Position and age of conglomerates in caves near Kraków (Polish Jura) - 113-124
Wiek i znaczenie żwirowców w jaskiniach okolic Krakowa (Jura Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Alfred Uchman & Huriye Demircan
Trace fossils of Miocene deep-sea fan fringe deposits from the Cingöz Formation, southern Turkey - 125-135
Skamieniałości śladowe z mioceńskich utworów otoczenia stożka głębokomorskiego z Formacji Cignöz w Południowej Turcji (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marta Bąk
Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians - 137-159
Promienice z utworów górnego mastrychtu jednostki magurskiej, czeska część Karpat Zewnętrznych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Wanda Barwicz-Piskorz
Badenian Radiolaria from the Kraków area (South Poland) - 161-172
Badeńskie promienice (Radiolaria) z obszaru Krakowa (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Theodor A. Neagu
Kaminskiinae n.subfam. and Kaminskia n.gen., a new Early Cretaceous calcareous agglutinated Foraminifera from Southern Dobrogea, Romania - 173-188
Kaminskiinae n.subfam. i Kaminskia n.gen., nowe taksony wczesnokredowych otwornic aglutynujących z Południowej Dobrudży, Rumunia (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michael A. Kaminski & Sandra Crespo de Cabrera
A new species of primitive Reticulophragmium (Foraminifera) from the Paleocene Vidono Formation of northeastern Venezuela - 189-193
Nowy gatunek o prymitywnych cechach rodzaju Reticulophragmium (Foraminifera) z paleoceńskiej Formacji Vidono (północno-wschodnia Wenezuela) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Krzysztof Bąk
Late Oligocene Foraminifera from the Krosno Beds in the San valley section (Bieszczady Mountains); Silesian Unit, Polish Outer Carpathians - 195-217
Późnooligoceńskie otwornice z warstw krośnieńskich w profilu doliny Sanu w Bieszczadach; jednostka śląska, polskie Karpaty Zewnętrzne (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF