ASGP (1999), vol. 69: 189-193

A NEW SPECIES OF PRIMITIVE Reticulophragmium (FORAMINIFERA) FROM THE PALEOCENE VIDONO FORMATION OF NORTHEASTERN VENEZUELA

Michael A. KAMINSKI (1) & Sandra Crespo de CABRERA (2)

1) Research School of Geological & Geophysical Sciences, Birbeck College and University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK
2) KLFR, 3 Boyne Avenue, Hendon NW4 2JL, U.K. 2 PDVSA, Laboratorio Geologico El Chaure, Puerto La Cruz, Venezuela

Kaminski, M. A. & Crespo de Cabrera, S., 1999. A new species of primitive Reticulophragmium (Foraminifera) from the Paleocene Vidono Formation of northeastern Venezuela. Ann. Soc. Geol. Polon., 69: 189-193.

Abstract: The new species Reticulophragmium vidonioensis Kaminski & Crespo de Cabrera is newly described from the subsurface Vidono Formation of northeastern Venezuela. The foraminiferal assemblage is dated as Zone P3 (mid Paleocene), and represents an outer neritic-upper bathyal biofacies. Reticulophragmium vidonioensis n.sp. displays very primitive morphological features, and illustrates the close evolutionary relationship between the earliest Paleocene alveolar genus Reticulophragmium and the non-alveolar genus Haplophragmoides.

Abstrakt: Z osadów środkowego paleocenu (zona P3) formacji Vidono w północno-wschodniej Wenezueli opisano nowy gatunek Reticulophragmium vidonioensis Kaminski & Crespo de Cabrera, należący do grupy otwornic aglutynujących. Zespół otwornic z nowo opisanym taksonem reprezentuje biofacje z pogranicza strefy nerytycznej i górnego batiału. Gatunek Reticulophragmium vidonioensis n.sp. charakteryzują cechy stawiające go jako formę pośrednią pomiędzy rodzajem Reticulophragmium o alweolarnej strukturze i rodzajem Haplophragmoides nie wykazującym w budowie wewnętrznej skorupki struktury alweolarnej.

Article: 
Volume: