ASGP (1999), vol. 69: 161-172

BADENIAN RADIOLARIA FROM THE KRAKÓW AREA (SOUTH POLAND)

Wanda BARWICZ-PISKORZ

Department of Stratigraphy and Regional Geology, University of Mining and Metallurgy, Mickiewicza 30; 30-059 Kraków, Poland; e-mail: barwicz at geol.agh.edu.pl

Barwicz-Piskorz, W., 1999. Badenian Radiolaria from the Kraków area (South Poland). Ann. Soc. Geol. Polon., 69: 161-172.

Abstract: Thirty four Upper Badenian radiolarian species from the Kraków area have been analysed. Seventeen species are illustrated. This assemblage represents the Dorcadospyris alata radiolarian Zone. The comparision of Badenian Radiolaria assemblage from the Kraków area with the contemporaneous ones from Gliwice area and eastern part of the Carpathian Foredeep shows some dissimilitarity between them. The assemblages from the western part of the Carpathian Foredeep include some warm water species, while assemblages from the central and eastern parts include predominantly cold water species.
The comparision of Miocene radiolarian assemblages from Polish part of the Carpathian Feredeep with the contemporaneous ones from Romanian part of the Carpathian Foredeep, Italy (Apeniny Foredeep) and South California (intermountain depression) is also presented.

Abstrakt: Z górnego badenu okolic Krakowa opisano zespół promienic (Radiolaria) złożony z 34 gatunków, 17 spośród nich zilustrowano. Zespół ten został włączony do zony radiolariowej Dorcadospyris alata. Porównanie zespołu badeńskich promienic z okolic Krakowa z równowiekowym zespołem z okolic Gliwic oraz z zespołami ze wschodniej części zapadliska przedkarpackiego wykazało istnienie pewnych różnic między nimi. Zespoły z zachodniej części zapadliska przedkarpackiego zawierają kilka gatunków ciepłolubnych promienic, natomiast zespoły z części wschodniej zawierają gatunki typowe dla klimatu chłodnego. Porównano także mioceńskie zespoły promienic z polskiej części Paratetydy z zespołami z Rumunii, Włoch i USA.

Article: 
Volume: