ASGP (1997), vol. 67: 297-305

ON A NEW RHIPIDOGYRIN GENUS, DIPLOCOENIELLA (SCLERACTINIA, LOWER CRETACEOUS)

Elżbieta MORYCOWA

Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland

Morycowa, E., 1997. On a new Rhipidogyrin genus, Diplocoeniella (Scleractinia, Lower Cretaceous). Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 297-305.

Abstract: Diplocoeniella gen. n. is newly described from the Barremian and Lower Aptian of the Polish Outer Carpathians. This genus includes cerioid colonies, plocoid in appearance, characterized by intracalicular budding, septoparathecal wall of corallites, costosepta consisting of branching trabeculae, typical of rhipidogyrin corals, styliform columella, extended, tabuloid dissepiments. One new species of this genus, Diplocoeniella gerochi sp. n. is described herein.

Abstrakt: Koralowce Diplocoeniella gen. n. pochodzą z utworów barremu i dolnego aptu polskich Karpat Zewnętrznych. Nowy rodzaj obejmuje kolonie cerioidalne o wyglądzie plokoidalnym, charakteryzujące się pączkowaniem wewnątrzkielichowym, septoparatekalną ścianą koralitów, kostoseptami zbudowanymi z rozgałęzionych trabekul typowych dla koralowców z podrzędu Rhipidogyrina, słupkiem właściwym i tabuloidalnymi dissepimentami. Z rodzaju Diplocoeniella opisano tu jeden nowy gatunek Diplocoeniella gerochi.

Article: 
Volume: