ASGP (1997), vol. 67: 249-256

BORING FORAMINIFERA FROM EXOTICS OF THE ŠTRAMBERK-TYPE LIMESTONES (TITHONIAN-LOWER BERRIASIAN, POLISH CARPATHIANS)

Boguslaw KOŁODZIEJ

Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, e-mail: bogdan at ing.uj.edu.pl

Kołodziej, B., 1997. Boring Foraminifera from exotics of the Štramberk-type Limestones (Tithonian-Lower Berriasian, Polish Carpathians). Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 249-256.

Abstract: The boring foraminifera Troglotella incrustans has been recorded in exotic boulders of the Štramberk-type limestone (Tithonian-lower Berriasian) occuring in the Polish Flysch Carpathians. In the studied material Troglotella occurs in association with Lithocodium aggregatum. The foraminiferal nature of this microproblematicum is accepted herein. The co-occurrence of both foraminifers is interpreted as a life association. Troglotella facultatively lived inside chambers of Lithocodium or bored in the carbonate skeletal substrate encrusted by it. On 5 mm of substrate as many as 10-15 borings-produced by Troglotella have been found. This poorly known foraminifera was described up to now from the Upper Jurassic. New data from other regions suggest that the stratigraphical range of the Lithocodium-Troglotella association should be extended to the Albian.

Abstrakt: W wapieniach egzotykowych typu sztramberskiego (tyton-dolny berias) występujących w polskich Karpatach fliszowych stwierdzono obecność drążących otwornic Troglotella incrustans. W badanym materiale, otwornice te występują w asocjacji z Lithocodium aggregatum. Według autora takson ten należy zaklasyfikować do Foraminiferida. Współwystępowanie obu otwornic miało miejsce za ich życia. Troglotella żyła w komorach Lithocodium lub drążyła w elementach szkieletowych inkrustowanych przez tą otwornicę. Na odcinku 5 mm powierzchni inkrustowanej przez Lithocodium można miejscami stwierdzić 10-15 wydrążeń wykonanych przez Troglotella. Ta słabo znana otwornica opisywana była dotychczas z górnej jury. Na podstawie nowych danych pochodzących z innych obszarów należy rozszerzyć zasięg stratygraficzny asocjacji Lithocodium-Troglotella do albu.

Article: 
Volume: