ASGP 1984, Vol. 54, 3-4

Andrew D. Miall
Flysch and molasse: the elusive models - 281-291
Flisz i molasa: złudne modele (Abstrakt)
Article Full Text, PDF

Kazimiera Malik & Barbara Olszewska
Studium sedymentologiczne i mikropaleontologiczne warstw grodziskich w profilu Żegociny (Karpaty fliszowe) - 293-334
Sedimentological and micropaleontological study of the Grodziszcze Beds at Żegocina (Flysch Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Irena Gucwa & Andrzej Ślączka
Pelagic sediments of the Carpathian Flysch and oceanic deposits: a comparative study - 335-350
Badania porównawcze osadów pelagicznych z fliszu karpackiego i obszarów oceanicznych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Wdowiarz
Géologie des cadres du Détroit de Gibraltar – nouveaux points de vue - 351-360
Geologia Cieśniny Gibraltarskiej – nowy punkt widzenia
Article Full Text, PDF

Wiesław Bogacz, Maciej Kotarba & Julian Krach
Cechy strukturalne serii węglonośnej południowej części Rybnickiego Okręgu Węglowego - 361-377
Structural features of the coal-bearing strata in the southern part of Rybnik Coal District (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko
Warunki paleohydrogeologiczne Przedgórza Karpat Środkowych przed wczesnym badenem - 379-396
Pre-Badenian paleohydrogeological conditions in the central part of the Carpathian foreland (Summary)
Article Full Text, PDF

Wiesław Florek
Niektóre problemy sedymentologiczne związane z budową teras środkowo- i młodoholoceńskich dolnego Bobru - 397-410
Some sedimentological problems concerning the geology of Middle and Young Holocene terraces of the lower section of the Bóbr valley (Western Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Franciszek Bieda (1896-1982) - 411-419
Chronicle of the Polish Geological Society - Franciszek Bieda (1896-1982) (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Kozikowski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Bronisław Fleszar (1903-1980) - 421-424
Chronicle of the Polish Geological Society - Bronisław Fleszar (1903-1980) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Śliwiński
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Zygmunt Grzechnik (1925-1982) - 425-428
Chronicle of the Polish Geological Society - Zygmunt Grzechnik (1925-1982) (Summary)
Article Full Text, PDF

Leszek Lindner
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Krystyna Kopczyńska-Lamparska (1931-1982) - 429-433
Chronicle of the Polish Geological Society - Krystyna Kopczyńska-Lamparska (1931-1982) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Narębski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Langie (1896-1982) - 435-436
Chronicle of the Polish Geological Society - Maria Langie (1896-1982) (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Wójcik
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Antoni Łaszkiewicz (1904-1980) - 437-440
Chronicle of the Polish Geological Society - Antoni Łaszkiewicz (1904-1980) (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Gardziel & Jan Morawski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Adam Malicki (1907-1981) - 441-446
Chronicle of the Polish Geological Society - Adam Malicki (1907-1981) (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Stupnicka
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Krystyna Nawara (1924-1982) - 447-450
Chronicle of the Polish Geological Society - Krystyna Nawara (1924-1982) (Summary)
Article Full Text, PDF

Włodzimierz Parachoniak
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Andrzej Oberc (1920-1981) - 451-456
Chronicle of the Polish Geological Society - Andrzej Oberc (1920-1981) (Summary)
Article Full Text, PDF

Hieronim Piasecki
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Leszek Pernarowski (1929-1980) - 457-458
Chronicle of the Polish Geological Society - Leszek Pernarowski (1929-1980) (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Karol Prohazka (1926-1982) - 459-463
Chronicle of the Polish Geological Society - Karol Prohazka (1926-1982) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Fedorowski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Różkowska (1899-1979) - 465-469
Chronicle of the Polish Geological Society - Maria Różkowska (1899-1979) (Summary)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Feliks Różycki (1887-1981) - 471-473
Chronicle of the Polish Geological Society - Feliks Różycki (1887-1981) (Summary)
Article Full Text, PDF