ASGP 1984 (for 1982), Vol. 52, 1-4

Kazimierz Żytko
The Atlantic, The Indian Ocean and main linear fracture zones of the post-Variscan Europe - 3-38
Atlantyk, Ocean Indyjski I głowne linearne peknięcia powaryscyjskiej Europy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Rafał Unrug
Geodynamic evolution of the Carpathians - 39-66
Ewolucja geodynamiczna Karpat (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Maria Bac-Moszaszwili, Wojciech Jaroszewski, & Edward Passendorfer
W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach - 67-88
On the tectonics of Czerwone Wierchy and Giewont area in the Tatra Mts. (Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Elżbieta Porębska
Latest Silurian and Early Devonian Graptolites from Żdanów section, Bardo Mts. (Sudetes) - 89-209
Graptolity późnego syluru i wczesnego dewonu z profilu Żdanowa (Góry Bardzkie, Sudety) (Abstrakt)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Kazimierz Rdzanek
Stratygrafia piaskowca pstrego brachyantykliny Bukowia (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) na podstawie megaspor - 211-230
Startigraphy of the Bunter of the Bukowie brachyantycline (NE margin of the Holy Cross Mts., Poland) on the basis of megaspores (Summary)
Article Full Text, PDF

Radosław Tarkowski & Stanisław Liszka
Otwornice i wiek piaskowców kredowych z Korzkwi koło Krakowa - 231-238
Foraminifera and age of the Korzkiew sands near Cracow (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Nemec & Andrzej Muszyński
Volcaniclastic alluvial aprons in the Tertiary of Sofia district (Bulgaria) - 239-303
Aluwialne utwory wulkanoklastyczne w trzeciorzędzie okolic Sofii (Bułgaria) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jan A. Czubek, Marta Buniak, Jerzy Łoskiewicz, Joanna Bogacz, Jerzy Dąbrowski, Andrzej Lenda & Tomasz Żorski
Statistical and geostatistical characteristics of some formations in the Carpathian Flysch - 305-333
Statystyczna i geostatystyczna charakterystyka niektórych formacji karpackiego fliszu (Abstrakt)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wspomnienie o Profesorze Marianie Książkiewiczu (1906–1981) - 337-352
Chronicle of the Polish Geological Society - In Memoriam of Professor Marian Ksiązkiewicz (1906–1981)
Article Full Text, PDF

Stanisław Węcławik
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Kazimierz Bogacz (1926-1979) - 353-360
Chronicle of the Polish Geological Society - Kazimierz Bogacz (1926-1979) (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzsytwa Geologicznego w roku 1981 - 361-373
Proceedings of the Geological society of Poland on 1981
Article Full Text, Part 1, PDF | Part 2, PDF

53 Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Kielcach, 1981 r. - 373-375
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Kielcach 1981 r. - 375-377
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 379-380
Stanisław Szafran (nagroda H. Swidzińskiego, 1981)
Article Full Text, PDF