ASGP 1977, Vol. 47, 1

Andrzej Łaptaś
Diagenetic breccias in Zbrza dolomites, Givetian, vicinity of Cracow - 3-9
Brekcje diagenetyczne w dolomitach ze Zbrzy, żywet, okolice Krakowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Kazimierz Matl & Teresa Śmigielska
Palaeogene marine sediments between Głogów and Sieroszowice (Lower Silesia – Poland) - 11-25
Morskie osady paleogenu między Głogowem a Sierszowicami (Dolny Śląsk – Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wojciech Salski
Rozwój tektoniczny obszaru miedzionośnego Monokliny Przedsudeckiej - 27-48
Tectonic development of the copper-bearing area of the Fore-Sudetic Monocline (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Mroczkowski
Piaskowce dolnotriasowe w północnej części Niecki Śródsudeckiej - 49-72
Lower Triassic sandstones in the northern part of the Intra-Sudetic trough (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Rafał Unrug
Dolnokarboński flisz (kulm) w rejonie Głubczyc - 73-92
Lower Carboniferous Flysch in the Głubczyce region (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Tomaš Koráb & Janusz Kotlarczyk
Młodszy paleogen jednostki dukielskiej w Karpatach Słowackich i próba jego powiązania z paleogenem polskim - 93-114
Upper Paleogene of the Dukla Unit in the Slovak-Carpathians and an attempt for parallelizing it with the Polish Paleogene (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Zbigniew Wilk & Jacek Motyka
Kontakty między poziomami wodonośnymi w olkuskim rejonie kopalnictwa rud - 115-143
Contact between water-bearing horizons (Olkusz ore mining region near Cracow) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF