ASGP 1965, Vol. 35, 1

Jacek Rutkowski
Senon okolicy Miechowa - 3-53
Senonian in the area of Miechów (Summary)
Article Full Text, PDF

Władysław Moryc & Janina Waśniowska
Utwory neokomskie z Baszni koło Lubaczowa - 55-70
Neocomian deposits at Basznia near Lubaczów (Summary)
Article Full Text, PDF

Ireneusz Lipiarski
Zarodniki paproci Pecopteris (Senftenbergia) pennaeformis Brongn. z karbonu Górnego Śląska - 71-76
Spoires of Pecopteris (Senftenbergia) pennaeformis Brongn. from Carboniferous of Upper Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Roman Racinowski
Litologia i dynamika tworzenia się osadów piaszczystych strefy brzegowej w Darłówku i Ustce - 77-95
Lithology and origin of sands of the littoral zone ar Darłówek and Ustka (Summary)
Article Full Text, PDF

Władysław Pożaryski, Zdzisław Małkowski & Jerzy Jankowski
Distribution of short-period geomagnetic variations related to tectonics in Central Europe - 97-102
Rozkład krótkookresowych zmian pola magnetycznego Ziemi w Europie środkowej w powiązaniu z tektoniką (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Janusz Kotlarczyk
Sedimentation of the Popiele beds in the Polish Carpathians - 103-105
O pochodzeniu warstw popielskich w Karpatach polskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF