ASGP 1961, Vol. 31, 2-4

Czlonkom VI Zjazdu INQUa w Polsce w 1961 r. Polskie Towarzystwo geologiczne
Aux Members du VI-e Congres de l’Association Internationale pour l’étude du Quaternaire en Pologne 1961 hommage de la Société Géologique de la Pologne

Julian Tokarski (in collaboration with W. Parachoniak, W. Kowalski, A. Manecki and B. Oszacka)
Remarks on the loess - 247-272
Materiały do znajomości lessów (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Oberc
Analiza petrograficzna lessu z Tiodz-Go (rejon Si-Min, prowincja Szan-Si, Chiny) - 273-284
Petrographic analyses of loess from Tiotdz-Go (Si-Min, Szan-Si, China) (Summary)
Article Full Text, PDF

Feliks Różycki
Lessy kopalne i utwory lessopodobne na Wyżynie Łódzkiej - 285-302

Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Czesław Pachucki
Moreny czołowe ostatniego zlodowacenia na obszarze Peribalticum - 303-318
Les moraines terminales de la derniere glaciation sur le territoire de Peribalticum (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Bolesław Dumanowski
Zagadnienie dwudzielności moren w Sudetach - 319-333
The problem of bipartition of tills in the Sudeten Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Domański
Niektóre cechy petrograficzne iłów warwowych z Opalenia (k. Tczewa) - 335-354
Some petrographic features of varved clays from Opalenie near Tczew (Northern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Władysław Piotrowicz
Niektóre cechy petrograficzne iłów elbląskich z Nadbrzeża - 355-377
Some petrographic features of the Elbląg clays from Nadbrzeże (Northern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Józef Dudziak
Zespół eratyków okolic Handzlówki - 379-390
Erratic blocks from Handzlówka near Rzeszów (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stefan Połtowicz
Glacitektonika Wzgórz Ostrzeszowskich - 391-442
Glacitectonique des Monts d’Ostrzeszów (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Zbigniew R. Olewicz
Glacitektonika iłów poznańskich w okolicy Kalisza - 443-460
Glacitectonique des argiles de Poznań aux environs de Kalisz (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Janusz Dziewański & Leszek Starkel
Geneza i wiek terasy wysokiej w dolinie Sanu - 461-476
The origin and age of the high terrace in the San river valley (Carpathian) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Adam Tokarski
Kopalna dolina w krajobrazie krośnieńskim - 477-487
A fossil valley in the Krosno region (Summary)
Article Full Text, PDF