ASGP 2000, Vol. 70, 3-4

Hanna Matyja, Elżbieta Turnau & Barbara Żbikowska
Lower Carboniferous (Mississippian) stratigraphy of northwestern Poland: conodont, miospore and ostracod zones compared - 193-217
Stratygrafia dolnego karbonu (missisippian) Pomorza Zachodniego: porównanie zon konodontowych, miosporowych i małżoraczkowych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Ryszard Gradziński, Janusz Baryła, Władysław Danowski, Marek Doktor, Dariusz Gmur, Michał Gradziński, Artur Kędzior, Mariusz Paszkowski, Roman Soja, Tadeusz Zieliński & Sławomir Żurek
Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland - 219-229
Anastomozujący system górnej Narwi, NE Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Witold A. Zuchiewicz & James P. McCalpin
Geometry of faceted spurs on an active normal fault: case study of the Central Wasatch Fault, Utah, U.S.A. - 231-249
Geometria lic progów uskokowych aktywnego uskoku normalnego na przykładzie środkowego segmentu uskoku Wasatch w stanie Utah (U.S.A.) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Mushin Eren & Fevzi Öner
Sedimentary characteristics of the Hüdaý Formation (Early Cambrian) within the Aydincik (ÝÇEL) area, S Turkey - 251-259
Abstract | Article Full Text, PDF

Ewa Koszowska & Anna Wolska
Mineralogical and geochemical study of thermally altered country rocks of granodiorite intrusion in the Będkowska Valley near Kraków (S Poland) - 261-281
Mineralogiczne i geochemiczne badania przeobrażonych termicznie skał otaczających intruzję granodiorytową w Dolinie Będkowskiej koło Krakowa (południowa Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Wiesław S. Bednarczyk & Ewa Stupnicka
Stratigraphy and new data on tectonics of the Ordovician strata in the section at Międzygórz quarry (Eastern Holy Cross Mountains, Poland) - 283-297
Stratygrafia i nowe dane o tektonice utworów ordowiku w kamieniołomie w Międzygórzu (wschodnia część Gór Świętokrzyskich) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF