ASGP (1997), vol. 67: 439-450

URANIUM-SERIES DATING OF SPELEOTHEMS FROM DEMANOVA ICE CAVE: A STEP TO AGE ESTIMATION OF THE DEMANOVA CAVE SYSTEM (THE NIZKE TATRY MTS., SLOVAKIA)

Helena HERCMAN (1), Pavel BELLA (2), Jerzy GŁAZEK (3), Michał GRADZIŃSKI (4), Stein-Erik LAURITZEN (5) & Reidar LØVLIE (6)

1) Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland
2) Administration of Slovak Caves, Hodzova 11, 031 01 Liptovsky Mikulas, Slovakia
3) Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16, 61-606 Poznan, Poland
4) Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland; e-mail: gradzinm at ing.uj.edu.pl
5) Institute of Geology, Bergen University, Allegatten 41, 5007 Bergen, Norway
6) Institute of Solid Earth Physics, Bergen University, Allegatten 41, 5007 Bergen, Norway

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M., Lauritzen, S.-E. & Løvlie, R., 1997. Uranium-series dating of speleothems from Demanova Ice Cave: A step to age estimation of the Demanova Cave System (the Nizke Tatry Mts., Slovakia). Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 439-450.

Abstract: The Th/U and U/U datings indicate 4 episodes of speleothem growth in Demanova Ice Cave, namely: ca. 685-410 ka, ca. 170-140 ka, ca. 104-70 ka, and < 5.6 ka. The speleothems studied are confined to the IV cave level of the Demänova Cave System. Taking into account the commonly accepted rules of cave level formation, one should accept that the level IV must have been dewatered before its oldest speleothems developed, i.e. before ca. 685 ka. Since these speleothems are underlain by fluvial sands of normal magnetic polarity, it is possible to constrain the age of level IV as falling into the time-span of 780-685 ka. It means that this level is older than hitherto supposed and, consequently, that the age of higher levels (V-IX) is older as well.

Abstrakt: Datowania Th/U i U/U dowodzą, że w Demenovskiej Lodowej Jaskini czterokrotnie dochodziło do wzrostu nacieków. Stwierdzone zostały generacje o następującym wieku: ok. 685-410 ka, ok. 170-140 ka, ok. 104-70 ka i młodszym od 5.6 ka. Badane nacieki występowały na IV poziomie jaskiniowym w Demenovskim Systemie Jaskiniowym. Biorąc pod uwagę ogólnie przyjmowane zasady tworzenia się poziomów jaskiniowych należy uznać, że IV poziom został odwodniony przed powstaniem najstarszych nacieków na nim występujących. Stwierdzony U/U wiek tych nacieków wynosi ok. 685 ka. Biorąc pod uwagę, że bezpośrednio pod tymi naciekami znajdują się rzeczne piaski o normalnym namagnesowaniu można określić wiek odwodnienia IV poziomu jaskiniowego na między 780 ka a ok. 685 ka. Dowodzi to, że wiek tego poziomu jest starszy niż dotychczas sądzono. Starszy też musi być wiek wyższych poziomów (V-IX).

Article: 
Volume: