ASGP (1997), vol. 67: 307-323

LOWER CRETACEOUS AGGLUTINATED FORAMINIFERA FROM THE SUPERFAMILIES VERNEUILINACEA AND ATAXOPHRAGMIACEA; SOUTHERN DOBROGEA, ROMANIA

Teodor A. NEAGU

University of Bucharest, Laboratory of Paleontology, B-dul N. Balcescu 1, 70111 Bucharest, Romania

Neagu, T. A., 1997. Lower Cretaceous agglutinated Foraminifera from the Superfamilies Verneuilinacea and Ataxophragmiacea; southern Dobrogea, Romania. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 307-323.

Abstract: The present paper starts the study of the upper Berriasian-lower Aptian agglutinated foraminifera from southern Dobrogea. The following taxa are presented: Verneuilionoides faraonica, V. polonicus, V. danubiensis n.sp., V. pumilionis n.sp., V. fastigatus, Gaudryina cf. ectypa, G. dacica, Verneuilina angularis, V. dobrogiaca n.sp., Arenobulimina venusta n.sp., A. melitaeformis n.sp., A. melitae, A. corniculum, A. cochleata, A. gibberosa n.sp., A. pfenderinae n.sp., A. moessiana n.sp., A. acervata n.sp., A. dissoluta n.sp., A. corrugata n.sp., A. cuculiformis n.sp. Two new genera, Danubina n.gen. and Gerochella n.gen. are also described. Palaeoecological and palaeogeographical considerations, using the morpho-structural characters of the wall are also discussed.

Abstrakt: Prezentowana praca rozpoczyna cykl badań nad otwornicami aglutynującymi z utworów od górnego beriasu do dolnego aptu, występujących w rejonie Dobrudży. Przedstawiono opis systematyczny następujących gatunków: Verneuilionoides faraonica, V. polonicus, V. danubiensis n.sp., V. pumilionis n.sp., V. fastigatus, Gaudryina cf. ectypa, G. dacica, Verneuilina angularis, V. dobrogiaca n.sp., Arenobulimina venusta n.sp., A. melitaeformis n.sp., A. melitae, A. corniculum, A. cochleata, A. gibberosa n.sp., A. pfenderinae n.sp., A. moessiana n.sp., A. acervata n.sp., A. dissoluta n.sp., A. corrugata n.sp., A. cuculiformis n.sp. Wyróżniono oraz opisano dwa nowe rodzaje wśród otwornic aglutynujących: Danubina i Gerochella. Zawarto także uwagi dotyczące paleoekologii i paleogeografii w oparciu o analizę morfostruktury ścian opisanych taksonów.

Article: 
Volume: