ASGP (1997), vol. 67: 197-201

MICROFOSSILS FROM THE TITHONIAN EXOTIC LIMESTONE IN WOZNIKI (EXTERNAL CARPATHIANS, POLAND)

Danielle DECROUEZ (1) & Elżbieta MORYCOWA (2)

1) Muséum d'Histoire naturelle, Département de géologie et de paléontologie, 1 route Malagnou, CP 6434, 1211 Genéve 6, Suisse
2) Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland

Decrouez, D. & Elżbieta Morycowa, E., 1997. Microfossils from the Tithonian exotic limestone in Wozniki (External Carpathians, Poland). Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 197-201.

Abstract: This paper deals with the microfossils from an Upper Tithonian exotic limestone block of the Štramberk type found in Hauterivian conglomerate of the Grodziszcze beds of Subsilesian series, in Wozniki near Wadowice. The significance of the limestone block in question lies in the fact that it gives information concerning the sedimentary environment of carbonates whose deposition preceded the formation of flysch facies in the Carpathian geosyncline.

Abstrakt: Opisano mikroskamieniałości z górnotytońskiego wapienia egzotykowego typu sztramberskiego, pochodzącego z hoterywskich zlepieńców warstw grodziskich serii podśląskiej w Woźnikach koło Wadowic. Mikro- i makrofauna z wapieni egzotykowych dostarcza informacji na temat węglanowego środowiska sedymentacyjnego, poprzedzającego osadzanie się utworów fliszowych Karpat.

Article: 
Volume: