ASGP 1980, Vol. 50, 2

Rafał Unrug
Ancient contourites in the Menilite Beds (Oligocene) of the Carpathian Flysch, Poland - 175-182
Konturyty w warstwach menilitowych (oligocen) jednostki skolskiej fliszu karpackiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Bogacz
Budowa geologiczna paleozoiku dębnickiego - 183-208
Tectonics of thew Palaeozoic rocks of the Dębnik region (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Krokowski
Tektonika piętra waryscyjskiego rejonu dębnickiego w świetle badań drobnostrukturalnych - 209-246
Variscan tectonics of the Dębnik region (south Poland) in the light of mesoscopic studies (Summary)
Article Full Text, PDF

Leszek Jamrozik
Główne kierunki strukturalne bloku sowiogórskiego - 247-262
Main structural directions of the Góry sowie Block (Sudetes) (Summary)
Article Full Text, PDF

Witold Zuchiewicz
Młode ruchy tektoniczne a morfologia Pienin - 263-300
Young tectonic movements and morphology of the Pieniny Mts. (Polish western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wacław J. Sikora
Uwagi w sprawie artykułu S. W. Alexandrowicza, K. Birkenmajera: Upper Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland - 301-304
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz & Krzysztof Birkenmajer
Odpowiedź w sprawie artykułu S. W. Alexandrowicza i K. Birkenmajera: Upper Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland - 304-307
Article Full Text, PDF