ASGP 1975, Vol. 45, 3-4

Maria Sass-Gustkiewicz
Zinc and lead mineralization in collapse breccias of the Olkusz Mine (Cracow-Silesian region, Poland) - 303-326
Mineralizacja cynkowo-ołowiowa w brekcjach zawałowych kopalni Olkusz (rejon śląsko-krakowski) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Antoni K. Tokarski
Structural analysis of the Magura Unit between Krościenko and Zabrzeż (Polish Flysch Carpathians) - 327-359
Analiza strukturalna jednostki magurskiej pomiędzy Krościenkiem a Zabrzeżą (polskie Karpaty fliszowe) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Leonard Mastella
Tektonika fliszu we wschodniej części Podhala - 361-401
Flysch tectonic in the extern part of the Podhale Basin (Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko
Egzotyki w paleogenie magurskim między Dunajcem a Popradem - 403-431
Exotic rocks in the Palaeogene of the Magura nappe between the Dunajec and Poprad Rivers (Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stefan Połtowicz & Janina Waśniowska
Miocen Iwkowej - 433-445
Miocene rocks near Iwkowa (Western Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Alfred Jahn
Jan Dylik (1905-1973) - 449-450
Jan Dylik (1905-1973) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Barbara Piechulska-Słowańska
Maria Tyska (1917-1974) - 451-454
Maria Tyska (1917-1974) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jerzy Głazek & Stefan Z. Różycki
Maria Markowicz-Łohinowicz (1933-1974) - 455-462
Maria Markowicz-Łohinowicz (1933-1974) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Alina Siewniak-Witruk
Anatol Zieliński (1909- 1974) - 463-465
Anatol Zieliński (1909- 1974) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Alina Siewniak-Witruk
Wiktor Zajączkowski (1902-1974) - 467-468
Wiktor Zajączkowski (1902-1974) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Ciuk
Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki (1888-1974) - 469-476
Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki (1888-1974) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1974 - 477-494
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie finansowe - 495
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu - 497
Article Full Text, PDF

XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu - 498-499
Article Full Text, PDF

Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1974 - 501-502
Laureat – Maria Sass-Gustkiewicz
Article Full Text, PDF