ASGP 1972, Vol. 42, 4

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Influence of great internal waves on the deposition of organic remains - 299-307
Osadzanie szczątków organicznych a wielkie fale wewnętrzne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Lidia Chodyniecka & Jerzy Sankiewicz
Intruzja magmowa w warstwach brzeżnych w rejonie Marklowic (powiat Wodzisław Śląski) - 309-326
Magmatic intrusion in Lower Namurian in the Marklowice region, Upper Silesia Coal Basin Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Wiesław Heflik & Konrad Konior
Zlepieńce górnego syluru z otworu wiertniczego Raciborsko 2 na SW od Wieliczki - 327-346
Upper Silurian conglomerates in the profile of the bore-hole Raciborsko 2 south-west of Wieliczka (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk & Piotr Sobczyński
Contact relations of the ore-bearing dolomite in the Triassic of the Cracow-Silesian region - 347-372
O kontaktach dolomitu kruszconośnego z otaczającymi skałami węglanowymi (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka & Rafał Unrug
Ocena regionalnej i lokalnej zmienności składu piaskowców warstw krośnieńskich metodą analizy wariancyjnej - 373-395
Regional and local variation of composition of the sandstones of the Krosno beds (Flysch Carpathians) estimated by ariance analysis (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kotowski & Ryszard Jerzy Izbicki
Analiza orientacji przestrzennej rekrystalizacyjnej (parakinematycznej) B-lineacji w fałdach izoklinalnych na przykładzie regionu izerskiego - 397-407
Analysis of orientation of parakinematic B-lineation in isoclinal folds as exemplified by the Izera Mts region (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch, Antonina Jednorowska & Władysław Moryc
Utwory dolnej kredy w południowej części Przedgórza Karpat - 409-421
The Lower Cretaceous sediments in the Southern Part of the Carpathian Foreland (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Maślankiewicz
Polsko-radzieckie sympozjum "Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii" - 423-434
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Władysław Szafer (1886-1970) - 437-442
Władysław Szafer (1886-1970) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Antoni Łaszkiewicz
Tadeusz Jerzy Wojno (1884-1971) - 443-457
Tadeusz Jerzy Wojno (1884-1971) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Antoni Morawiecki (1903-1971) - 459-464
Antoni Morawiecki (1903-1971) (Résumé)
Article Full Text, PDF

S. Z. Różycki & W. Jaroszewski
Jerzy Niklewski (1937-1971) - 465-469
Jerzy Niklewski (1937-1971) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Maria Langie
Wanda Grużewska (1885-1971) - 471-472
Wanda Grużewska (1885-1971) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Waldemar Chmielewski
Ludwik Sawicki (1893-1972) - 473-476
Ludwik Sawicki (1893-1972) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1971 - 477-492
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie finansowe - 493
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delagatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie - 494
Article Full Text, PDF

Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 495-496
Article Full Text, PDF