ASGP 1971, Vol. 41, 4

Józef Oberc & Jerzy Kotowski
Podział B-lineacji tektonicznej na podstawie badań w Sudetach - 533-552
Classification of tectonic B-lineation based on studies in the Sudety Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kotowski
Analiza mezoskopowa lineacji biotytu w gnejsach izerskich - 553-563
Mesoscopic analysis of lineation of biotites in the Izera gneisses (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Gałkiewicz
Teoria ortohydrotermalnej genezy śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb - 565-570
A therory of orthohydrothermal origin of the silesian-Cracovian zinc-lead deposits (Summary)
Article Full Text, PDF

Wiesław Nowak
Distribution and variability of Calpionella Lorenz 1902 (Tintinnida) in the Cieszyn Limestones, Polish Western Carpathians – 571-602
Rozmieszczenie i zmienność Calpionella Lorenz 1902 (Tintinnida) w wapieniach cieszyńskich Polskiego Śląska Cieszyńskiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Józef Oberc & Jerzy Kotowski
Parakinematyczna B-lineacja mezoskopowa ziarn mineralnych - 603-620
Mesoscopic parakinetmatic B-lineation of mineral grains (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński
Wspomnienie o Kamili Skoczylas-Ciszewskiej zasłużonym geologu i wychowawcy młodzieży. Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902-1971) - 623-632
Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902-1971) (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Czernicki
Stefan Kwolek (1923-1970) - 633-634
Stefan Kwolek (1923-1970) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1970 - 635-651
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie finansowe - 652
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów PTG w Lublinie, 1970 r. - 653
Article Full Text, PDF

XLII Zjazd Naukowy PTG w Lublinie, 1970 r. - 654-655
Article Full Text, PDF

Nagroda naukowa im. Ludwika Zejsznera za rok 1968 - 656-658
Laureat – Wiesław Nowak
Article Full Text, PDF

Uzupełnienie listy członków PTG wg stanu na dzień 31 stycznia 1971 r. (do t XL z. 3-4) - 659
Article Full Text, PDF