ASGP 1971, Vol. 41, 3

Władysław Moryc
Trias Przedgórza Karpat Środkowych - 419-486
The Triassic of the for eland of Central Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Afrykan Kislow
Warunki petrofizyczne i stosowanie metody sejsmicznej na obszarze zachodniego Przedgórza Karpat – 487-517
(Резюме)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Andrzej Kubicz
Recrystallized and disaggregated limestones in the Triassic of Silesia - 519-530
Zrekrystalizowane i rozsypliwe wapienie w triasie Śląska Opolskiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF