ASGP 1960, Vol. 30, 1

Stefan Kozłowski
Cios termiczny w dajkach - 3-28
Thermal joints in dikes (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer, Stanisław M. Gąsiorowski & Tadeusz Wieser
Fragments of exotic rocks in the pelagic deposits of the Bathonian of the Niedzica Series (Pieniny Klippen-Belt, Carpathians) - 29-57
Rgzotyki w osadach pelagicznych batnu serii niedzickiej pienińskiego pasa skałkowego Polski (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Remarques sur les Laevaptychi - 59-97
O lewaptychach
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Małecki
Małżoraczki dolnokredowe z Wąwału koło Tomaszowa Mazowieckiego - 99-120
Ostracodes du Crétacé inférieur de la localité Wąwał pres de Tomaszów Mazowiecki (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Ryszard Gradziński & Andrzej Radomski
Utwory cementacyjne z namuliska Jaskini Miętusiej - 121-126
Cementatory structures in the Miętusia Cave (Summary)
Article Full Text, PDF