ASGP 1958 (for 1957), Vol. 27, 1-4

Pamięci Stanisława J. Thugutta poświęca ten tom Polskie Towarzystwo Geologiczne
Société Géologique de Pologne dédie ce volume a la mémoire de Stanisław J. Thugutt

Antoni Łaszkiewicz
Stanisław Józef Thugutt 12.V.1862-27.12.1956 - 5-10
Stanisław Józef Thugutt (1862-1956) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Małkowski
Wspomnienie asystenta o profesorze S. J. Thugucie - 11-16
Profesor S. J. Thugutt – reminiscence of an assitant (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Kołaczkowska
Kryteria hydrotermalnego pochodzenia minerałów w ujęciu S. J. Thugutta - 17-24
The criteria of hydrothermal origin of minerals as conceived by S. J. Thugutt (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Wieser
Pochodzenie budowy pasowej i wtórnych zbliźniaczeń na przykładzie plagioklazów skał magmowych Mrzygłodu - 25-50
The origin of zoning and secondary twinnings on example of plagioclases from magmatic rocks of Mrzygłód (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Wojciech Narębski
Konkrecje węglanowe łupków aalenu Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski - 51-74
Carbonate concretions of the Aalenian shales of the Pieniny Klippen Belt (Central Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Irena Kardymowicz
Przejawy granityzacji amfibolitu - 75-149
On the granitization of amphibolites (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Antoni Gaweł
Przeobrażenia porfirytu z Sułowa koło Wieliczki - 151-168
Altérations du porphyrite de la localité Sułów pres de Wieliczka (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Maria Turnau-Morawska
Warstwy chalcedonowe tremadoku Gór Świętokrzyskich, studium petrograficzne - 169-193
Chalcedonites and associated rocks of the Tremadoc in the Holy Cross Mountains (Central Poland). A petrographic study (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jan J. Głogoczowski
Niektóre własności bentonitów i iłów bentonitowych z Chmielnika - 195-220
Some properties of bentonites and bentonitic clays from Chmielnik (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Sprawozdanie z XXX Zjazd Naukowy Pol. Towa­rzystwa Geologicznego w Dusznikach (Ziemia Kłodzka) - 221-226
Article Full Text, PDF

Józef Oberc
Problematyka naukowa i przebieg XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Dusznikach-Zdroju (Ziemia Kłodzka) - 227- 253
The XXX Annual meeting of the Polish Geological Society held at Duszniki Zdrój from 19th to 21st May 1957 (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Sprawozdanie z działalności Pol. Tow. Geologicznego w r. administracyjnym 1956/57 - 255-264
Article Full Text, PDF