ASGP 1957 (for 1956), Vol. 26, 4

Feliks Mitura
Inoceramy górnokredowe Bachowie - 273-296
Inocérames du Crétace supérieur de Bachowice (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanislaw Bukowy & Stanisław Geroch
O wieku zlepieńców egzotykowych w Kruhelu Wielkim - 297-329
On the age of exotic conglomerates at Kruhel Wielki near Przemyśl (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Szaflarski
Eugeniusz Romer (1871-1954) - 331-336
Eugeniusz Romer (1871-1954) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
Czesław Kuźniar (1889-1955) - 337-348
Czesław Kuźniar (1889-1955) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Olczak
Edward Stenz (1897-1956) - 349-352
Edward Stenz (1897-1956) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Antoni Kleczkowski
Romuald Rosłoński (1880-1856) - 353-360
Romuald Rosłoński (1880-1856) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Jan Wdowiarz (1903-1956) - 361-367
Jan Wdowiarz (1903-1956) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z XXIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Lublinie - 369-375
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Pol. Towarzystwa Geologicznego w r. admin. 1955/56 - 377-382
Article Full Text, PDF