ASGP 1957 (for 1956), Vol. 26, 1

Ryszard Gradziński
Uwagi o sedymentacji miocenu w okolicy Proszowic - 3-27
Notes on the sedimentation of the Miocene in the environs of Proszowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Narębski
O diagenetycznych dolomitach żelazistych z Karpat fliszowych - 29-50

Article Full Text, PDF

Witold Żabiński
Termiczna analiza różnicowa galmanów - 51-61
Differential thermal analysis of oxidized zinc ores (calamines) (Summary)
Article Full Text, PDF