ASGP 1957 (for 1955), Vol. 25, 3

Stanisław Liszka
Mikrofauna górnego eocenu z Grabna - 161-202
Microfauna of the Upper Eocene from Grabno (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Z badań nad dużymi otwornicami górnego eocenu Karpat - 203-230
Contribution a la connaissance des grandes Foraminiferes de l’Éocene supérieur des Karpates (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch
Uvigerinammina jankói Majzon (Foraminifera) we fliszu Karpat - 231-244
Uvigerinammina jankói Majzon (Foraminifera) in the Carpathian Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Teresa Śmigielska
Otwornice mioceńskie z Gliwic Starych - 245-304
The Miocene Foraminifera from Gliwice Stare (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska
Stratygrafia iłów dolnotortońskich z Benczyna koło Wadowic na podstawie mikrofauny – 305-336
Stratigraphy of the Lower Tortonian clays from Benczyn near Wadowice on the basis of microfauna (Summary)
Article Full Text, PDF