ASGP 1953 (for 1952), Vol. 22, 1

Władysław Szafer
Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej - 1-99
Pleistocene stratigraphy of Poland from the floristical point of view (Summary)
Article Full Text, PDF