ASGP 1925 (for 1923-24), Vol. 2

Władysław Szajnocha
Budowa geologiczna źródłowisk Olzy koło Istebny na Śląsku Cieszyńskim - 3-34
Der geologische Bau des Quellengebietes der Olza bei Istebna (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Jan Nowak
Stosunki geologiczne obszaru między Krosnem a Węglówką - 35-48
Sur la géologie du territoire situé entre Krosno et Węglówka (Résumé)
Article Full Text, PDF

Józef Premik
Kilka uwag o dyluwialnem zlodowaceniu Tomor’u w południowej Albanji - 49-69
Quelques remarques sur la glaciation quaternaire du Tomor en Albanie méridionale (Résumé)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
Klika nowych spostrzeżeń glacjologicznych i morfologicznych na obszarze Podhala - 70-77
Quelques nouvelles observations glaciologiques et morphologiques dans la region de Podhale (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Sokołowski
Spostrzeżenia nad wiekiem i wykształceniem liasu reglowego w Tatrach - 78-84
Die Beobachtungen über das Alter Und Entwickelung des subtatrischen Lias In Tatragebirge (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Władysław Żelechowski
Wycieczka Międzynarodowego Kongresu Geografów do oazy Kharge (Kwiecień 1925 r.) - 85-92
Une excursion du Congres International de Géographie a ľoasis Charge (Résumé)
Article Full Text, PDF

Działalność Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1923–1925 - 93-102
Article Full Text, PDF

Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie - 103-107
Article Full Text, PDF

Zamknięcie rachunkowe Pol. Tow. Geol. za lata 1923, 1924 i za 1. półrocze 1925 - 108-109
Article Full Text, PDF

Spis członków Pol. Tow. Geologicznego według stanu z dnia 30 VI. 1925 r. - 110-111
Article Full Text, PDF