ASGP 1950 (for 1949), Vol. 19, 3

Edward Passendorfer
Materiały do geologii Tatr. I. O zlepieńcu koperszadzkim. - II. O wapieniu murańskim – 401-418
Materiaux pour la connaissance de la geologie des Tatras. I. Sur le konglomerat de Koperszady. – II. Sur la calcaire de Murań (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński & A. Piątkowski
Kilka uwag o cenomanie okolicy Krakowa - 419-433
Quelques remarques sur le Cénomanien des environs de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Wdowiarz
Zdjęcie geologiczne fałdów Iwonicza-Klimkówki-Rymanowa - 435-444
Geological map of the folds in the area Iwonicz-Klimkówka-Rymanów (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Wieser
Siarczanowe produkty wietrzenia na złożu dwusiarczku żelaza Gór Świętokrzyskich - 445-477
Sulphate weathering product on the iron disulphide deposit of the Holy Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF