ASGP 1950 (for 1949), Vol. 19, 2

Wilhelm Krach
Materiały do znajomości miocenu Ziemi Lubelskiej - 293-313
Matériaux pour la connaissance du Miocene des environs de Lublin (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
O wieku pstrych margli we fliszu Karpat Zachodnich - 315-358
On the age of variegated marls in the Flysch of the Western Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński & Zdzisław Sokalski
O niektórych skałach krzemionkowych w Polsce - 359-369
On some siliceous rocks in Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Alfred Jahn
Nowe dane o położeniu kry jurajskiej w Łukowie - 371-385
New facts concerning the ice transported Block of the Jurassic at (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński
Spostrzeżenia nad utworami litoralnymi jury brunatnej na południe od Krzeszowic - 387-400
Littoral deposits of the Middle Jurassic South of Krzeszowice (Summary)
Article Full Text, PDF