ASGP 1949 (for 1948), Vol. 18

Stanisław Thugutt
Zeolites. Chemical properties and origin - 5-35
Zeolity. Cechy chemiczne i pochodzenie (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Tadeusz Wieser
Egzotyki krystaliczne w kredzie śląskiej okolic Wadowic - 36-150
Crystalline exotic blocks in the Silesian Cretaceous of the Wadowice area (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
O nowych i mało znanych otwornicach z fliszu Karpat Polskich - 151-179
Sur quelques foraminiferes nouveaux ou peu connus du Flysch des Karpates polonaises (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Liszka
Przyczynek do znajomości mikrofauny dolnej kredy okolic Tomaszowa Mazowieckiego - 180-190
Contribution a la connaissance de la microfaune du cretace interieur des environs de Tomaszów Mazowiecki (Pologne Centrale) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Siedlecki
Zagadnienia stratygrafii morskich osadów triasu krakowskiego - 191-272
Problems of stratigraphy of Marine Triassic in the Cracow area (Summary)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach & Marian Książkiewicz
Dolny torton w Benczynie koło Wadowic - 273-291
The Lower Tortonian at Benczyn near Wadowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
Dolomityzacja w wapieniach jurajskich okolic Krakowa - 292-317
Dolomitisation des calcaires jurassiques des environs de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Czesław Kuźniar
Mieczysław Limanowski (1876-1947) (wspomnienie pośmiertne) - 318-334
Mieczysław Limanowski (1876-1947) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1947/48 - 335-340
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Kujawach i Pomorzu w 1948 r. - 341-342
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism Biblioteki Pol. Tow. Geol. Stan 31. 12.1948 - 343-351
Article Full Text, PDF

Lista członków P. T. G. - 352-356
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF