ASGP 1938, Vol. 14

Andrzej Bolewski
Skała przeobrażona z Siedlec koło Krzeszowic - 1-44
Das metamorphe Gestein von Siedlec bei Krzeszowice (Polen) (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Jan Wdowiarz
Badania geologiczne Karpat w okolicy Błażowej - 45-57
Recherches géologique dans les environs de Błażowa (Résumé)
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 57

Wilhelm Friedberg
Makrofauna z wierceń wykonanych przez "S.A. PIONIER" na obszarze Podkarpacia w latach 1936-1937 - 58-80
Macrofauna aus den durch „Pionier A.G” in den Jahren 1936-1937 im Karpatischen Vorlande durchgefuhrt Buhrungen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Julia Teisseyre
Studium profilów podłużnych rzek wschodnio-karpackich - 81-112
Etude des profilils longitudinaux des riviéres des Karpates Orientales Polonaises (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Niektóre zagadnienia z paleogeografii południowego Roztocza - 113-154
Quelques observations sur la paléogéographie des Roztocze aux environs de Lwów (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Nowak
Dniestr a gipsy tortońskie - 155-194
Der Dniestr-Fluss Und torton Gipse (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Od redakcji. Podziękowanie dla drukarni “Orbis” - 195
Article Full Text, PDF