ASGP 2006, Vol. 76, 3

Ewa Świerczewska-Gładysz
Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance - 227-296
Późnokredowe gąbki krzemionkowe z doliny środkowej Wisły (Polska centralna) i ich znaczenie paleoekologiczne (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Alexander Emetz, Adam Piestrzyński, Vasyl Zagnitko, Leonid Pryhodko & Adam Gaweł
Geology, mineralogy and origin of Zhyrychi native copper deposit (North-Western Ukraine) - 297-314
Geologia, mineralogia i geneza złoża miedzi rodzimej Zhyrychi (NW Ukraina) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Sylwester Marek, Anna Raczyńska & Krzysztof Leszczyński
Dziadzio P. S., Gaździcka E., Ploch E., Smoleń J., Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland - Discussion - 315-319
Article Full Text, PDF

Elżbieta Gaździcka, Piotr Dziadzio, Izabela Ploch & Jolanta Smoleń
Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland - Reply - 321-325
Article Full Text, PDF