ASGP 2006, Vol. 76, 1

Janusz Kotlarczyk, Anna Jerzmańska, Ewa Świdnicka & Teresa Wiszniowska
A framework of ichthyofaunal ecostratigraphy of the Oligocene-Early Miocene strata of the Polish Outer Carpathian basin - 1-111
Podstawa ekostratygrafii ichtiofaunistycznej osadów oligocenu–wczesnego miocenu basenu zewnętrznych Karpat Polskich (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF