ASGP 2003, Vol. 73, 1

Wojciech Narębski & Zbigniew Wójcik
Homage to Ignacy Domeyko (1802-1889) at the 200th anniversary of his birth - 1-26
Hołd Ignacemu Domeyce (1802–1889) w dwusetną rocznicę urodzin (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Alfred Uchman & Platon Tchoumatchenco
A mixed assemblage of deep-sea and shelf trace fossils from the Lower Cretaceous (Valanginian) Kamchia Formation in the Troyan region, central Fore-Balkan, Bulgaria - 27-34
Mieszany zespół głębokomorskich i szelfowych skamieniałości śladowych w dolnokredowej (walanżyn) formacji Kamczija w rejonie Trojanu, Centralny Prebałkan, Bułgaria (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Ryszard Gradziński, Janusz Baryła, Marek Doktor, Dariusz Gmur, Michał Gradziński, Artur Kędzior, Mariusz Paszkowski, Roman Soja, Tomasz Zieliński & Sławomir Żurek
In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland - 35-53
Akrecyjne makroformy w korytach anastomozującego systemu górnej Narwi (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michal Bíl
Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic) - 55-66
Abstract | Article Full Text, PDF