ASGP 2001, Vol. 71, 1

Maciej Hakenberg & Jolanta Świdrowska
Cretaceous basin evolution in the Lublin area along the Teisseyre-Tornquist Zone (SE Poland) - 1-20
Ewolucja basenu kredowego na obszarze lubelskim wzdłuż strefy Teisseyre'a-Tornquista (SE Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Artur Kędzior
Identification of the fluvial-channel tracts based on thickness analysis: Zabrze Beds (Namurian B) in the Main Anticline and Bytom-Dąbrowa Trough of Upper Silesia Coal Basin, Poland - 21-34
Trakty koryt rzecznych w warstwach zabrskich (namur B) na podstawie analizy miąższości w rejonie siodła głównego i niecki bytomsko-dąbrowskiej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Tadeusz Słomka & Elżbieta Słomka
Sequences of the lithofacies and depositional intervals in the Godula Beds of the Polish Outer Carpathians - 35-42
Sekwencje litofacji i interwałów depozycyjnych w warstwach godulskich Karpat (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marcin Krajewski
Upper Jurassic chalky limestones in the Zakrzówek Horst, Kraków, Kraków-Wieluń Upland (South Poland) - 43-51
Górnojurajskie wapienie kredowate zrębu Zakrzówka w Krakowie, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, południowa Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Piotr Gębica & Tadeusz Sokołowski
Sedimentological interpretation of crevasse splays formed during the extreme 1997 flood in the upper Vistula river valley (South Poland) - 53-62
Sedymentologiczna interpretacja glifów krewasowych utworzonych w dolinie górnej Wisły podczas katastrofalnej powodzi w 1997 roku (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Janusz Skoczylas
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wojciech Grocholski (1920-2000) - 63-64
Chronicle of the Polish Geological Society - Wojciech Grocholski (1920-2000)
Article Full Text, PDF

Joanna Haydukiewicz & Robert Niedźwiedzki
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jerzy Kłapciński (1925-2001) - 65-66
Chronicle of the Polish Geological Society - Jerzy Kłapciński (1925-2001)
Article Full Text, PDF