ASGP 2000, Vol. 70, 1

Joachim Szulc
Middle Triassic evolution of the northern Peri-Tethys area as influenced by early opening of the Tethys Ocean - 1-48
Ewolucja środkowotriasowa północnej Paratetydy i jej związki z rozwojem Oceanu Tetydy (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Pál Müller, Michał Krobicki & Gabriele Wehner
Jurassic and Cretaceous primitive crabs of the family Prosopidae (Decapoda: Brachyura) - their taxonomy, ecology and biogeography - 49-79
Jurajskie i kredowe prymitywne kraby z rodziny Prosopidae (Decapoda: Brachyura) - ich taksonomia, ekologia i biogeografia (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Giuseppe Giunta, Fabrizio Nigro & Pietro Renda
Extensional tectonics during Maghrebides Chain building since late Miocene: examples from Northern Sicily - 81-98
Abstract | Article Full Text, PDF

Franz Kockel
Book Review - Tectonic Atlas of Poland, J. Znosko (ed.) - 99-100
Article Full Text, PDF

Józef Górski & Antoni S. Kleczkowski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Tadeusz Błaszyk (1923-1998) - 101-102
Chronicle of the Polish Geological Society - Tadeusz Błaszyk (1923-1998)
Article Full Text, PDF

Ksenia Mochnacka & Jacek Matyszkiewicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Aleksandra Kostecka (1933-1998) - 103-104
Chronicle of the Polish Geological Society - Aleksandra Kostecka (1933-1998)
Article Full Text, PDF

Witold Zuchiewicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Andrzej Henkiel (1938-1999) - 105-106
Chronicle of the Polish Geological Society - Andrzej Henkiel (1938-1999)
Article Full Text, PDF