ASGP (1998), vol. 68: 95-101

SELECTED PROCESSES IN ACIDULOUS WATERS FROM SWIERADÓW ZDRÓJ IN THE LIGHT OF THE RESULTS OF CHEMICAL ANALYSES OVER THE LAST THIRTY YEARS

Tadeusz Andrzej PRZYLIBSKI, Jacek KOZŁOWSKI & Tomasz KABAT

Wrocław University of Technology, Faculty of Mining, Division of Geology and Mineral Waters, Wybrzeze S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Przylibski, T. A., Kozłowski, J., Kabat, T., 1998. Selected processes in acidulous waters from Swieradów Zdrój in the light of the results of chemical analyses over the last thirty years. Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 95-101.

Abstract: In this paper the variability of chemical composition of Swieradów Zdrój acidulous waters for over thirty years is presented. Attempts were made at the interpretation of some noticeable effects occuring in these waters. Irregular fluctuations of free carbon dioxide content in acidulous waters (waters contained more than 1000 mg/dm3 of free CO2) and the lack of a general trend in its changes, as well as slow and constant decrease of total dissolved solids (TDS) in shallow intakes should be underlined. TDS changes in time are the result of various stages of deep circulation waters mixing with slightly mineralized shallow waters. To a certain extent, these changes may depend on the chemical composition changes of deep circulation acidulous waters. Correlation of the TDS changes in time with the variability of some ions concentration (mainly HCO3-, Ca2+, rarely Mg2+, K+) testifies to the origins of these ions from dissolution of rocks by acidulous waters of deep circulation. The origin of other ions should be connected with shallow circulation waters and with deep circulation acidulous waters as well. The lack of correlation between free carbon dioxide contents and concentration of hydrogen carbonate ion as well as lack of correlation between pH and CO2 and HCO3- concentration has not been explained yet and requires further research.

Abstrakt: W pracy przedstawiono zmienność składu chemicznego szczaw Świeradowa Zdroju na przestrzeni ostatnich trzydziestu kilku lat. Podjęto także próbę interpretacji niektórych z zaobserwowanych zjawisk zachodzących w tych wodach. Na szczególne podkreślenie zasługuje stwierdzenie nieregularnych wahań zawartości wolnego dwutlenku węgla w szczawach oraz brak generalnego trendu jej zmian, a także powolny, stały spadek mineralizacji ogólnej w płytkich ujęciach. Korelacja zmian mineralizacji ogólnej (TDS) w czasie ze zmiennością stężeń niektórych jonów świadczy o pochodzeniu tych jonów z rozpuszczania skał przez szczawy głębokiego krążenia. Brak korelacji pomiędzy zawartością wolnego dwutlenku węgla a stężeniem jonu wodorowęglanowego nie został wyjaśniony i wymaga dalszych badań.

Article: 
Volume: