ASGP 1992, Vol. 62, 1

Marek Awdankiewicz
The Lower Paleozoic volcaniclastic rocks from the easternmost part of the Bolków Unit (Góry Kaczawskie Mts., SW Poland): their origin and mode of deposition - 3-18
Dolnopaleozoiczne skały wulkanoklastyczne we wschodniej części jednostki Bolkowa (Góry Kaczawskie): ich geneza i mechanizm depozycji (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jolanta Myszkowska
Litofacje i sedymentacja dolomitów diploporowych (środkowy wapień muszlowy) wschodniej części obszaru śląsko-krakowskiego - 19-62
Lithofacies and sedimentation of Diplopora Dolomites (Middle Muschelkalk) in the east part of the Cracovian-Silesian region (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Mroczkowski
A N-trending photo-lineament in the Rudawy Janowickie Mts. (West Sudetes, Poland) and its tectonic significance - 63-73
Południkowy fotolineament w Rudawach Janowickich i jego znaczenie tektoniczne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Eligiusz Balcerzak, Dariusz Dobrzyński & Jan Parafiniuk
Wpływ przeobrażeń mineralnych na składchemiczny wód w strefie wietrzenia łupków pirytonośnych w Wieściszowicach, Rudawy Janowickie, Sudety Zachodnie, Polska - 75-93
The effects of mineral alterations on the chemical composition of waters in the weathered zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice, Rudawy Janowickie Mts., W Sudetes, Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Głazek
Growth of speleothems below the karst-water table: consideration on the genesis of sulphide stalactites from the Upper Silesian Zn-Pb ore deposits - A discussion - 95-98
Article Full Text, PDF

Jacek Motyka & Marek Szuwarzyński
Growth of speleothems below the karst water-table: consideration on the genesis of sulphide stalactites from the Upper Silesian Zn-Pb ore bodies - a reply - 99-101
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stanisław Sokołowski (1900-1990) – 105-109
Chronicle of the Polish Geological Society - Stanisław Sokołowski (1900-1990)
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 111-112
Scientific awards of the Polish Geological Society
Leonard Mastella (nagroda L. Zejsznera 1989)
Grzegorz Haczewski (nagroda L. Zejsznera 1990)
Article Full Text, PDF