ASGP 1988, Vol. 58, 3-4

Józef Wieczorek
Maiolica – a unique facies of the Western Tethys - 255-276
Maiolica – charakterystyczna facja Zachodniej Tetydy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Alfred Uchman
Red limestones – the youngest lithological unit of the Choč nappe, Tatra Mts. - 277-286
Wapienie czerwone – najmłodsze ogniwo litologiczne w płaszczowinie chotczańskiej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marzena Stempień & Elżbieta Turnau
Upper Visean (Brigantian) miospores from the eastern part of the Lublin Coal Basin (Poland), and their stratigraphical significance - 287-305
Górnowizenskie (briganckie) miospory ze wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego i ich znaczenie stratygraficzne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Krzysztof Mastalerz & Maria Mastalerz
Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland) - 307-324
Intruzje klastyczne generowane przez gazy wulkaniczne w okrywie masywu Chełmca (niecka śródsudecka) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Baranowski
Łupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego - 325-383
Lithofacies charactristics of trench-fill metasediments in the Radzimoice Slate (Palaeozoic), Sudetes, SW Poland (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jan Bromowicz & Katrzyna Górniak
Litologia i sedymentacja margli łąckich wschodniej części płaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe) - 385-421
Lithology and sedimentation of the Łącko Marls in the eastern part of the Magura nappe, Flysch Carpathians, Poland (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wojciech Jaroszewski & Anna Piątkowska
O naturze niektórych lineamentów (na przykładzie Roztocza) - 423-443
On the nature of some lineaments (exemplified by the Roztocze Ridge, SE Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Barbara Namysłowska-Wilczyńska
Variability of copper mineralization in the Boundar Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation - 445-468
Zmienność mineralizacji miedziowej w dolomicie granicznym (cechsztyn, monoklina przedsudecka) w świetle badań statystycznych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marian Banaś & Ksenia Mochnacka
Formation of skarns and other calc-silicate rocks from the Sudetes - 469-479
Skarny i skały skarnopodobne w Sudetach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ewa Stupnicka
Polish Caledonides and their relation to the other European Caledonides. A discussion - 481-485
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Polish Caledonides and their relation to the other European Caledonides. Reply to discussion by E. Stupnicka - 487-492
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Szafran & Adam Zubrzycki
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stanisław Wdowiarz (1911-1987) - 495- 510
Chronicle of the Polish Geological Society - Stanisław Wdowiarz (1911-1987) (Summary)
Article Full Text, PDF

Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wilhelm Krach (1907–1985) - 511-514
Chronicle of the Polish Geological Society - Wilhelm Krach (1907–1985) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Maciejewski & Leszek Sawicki
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Tadeusz Morawski (1923–1984) - 515-517
Chronicle of the Polish Geological Society - Tadeusz Morawski (1923–1984)
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 519-523
Scientific prizes of the Polish Geological Society
Kazimiera Malik (nagroda L. Zejsznera 1985)
Barbara Olszewska (nagroda L. Zejsznera 1985)
Krzysztof Görlich (nagroda L. Zejsznera 1987)
Grzegorz Racki (nagroda H. Świdzińskiego 1986)
Paweł Aleksandrowski (nagroda H. Świdzińskiego 1987)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1987 - 525-542
Proceedings of the Polish Geological Society in 1987
Article Full Text, PDF