ASGP 1986, Vol. 56, 1-2

N. S. Virdi
Indus-Tsango suture in the Himalaya: crustal expression of a paleosubduction zone - 3-31
Szew Indus-Tsangpo w Himalajach – kopalna strefa subdukcji (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Polish Caledonides and their relation to other European Caledonides - 33-52
Polskie kaledonidy i ich związki z kaledonidami Europy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marek Cieszkowski & Barbara Olszewska
Malcov Beds in Magura nappe near Nowy Targ, Outer Carpathians, Poland - 53-71
Warstwy malcowskie w płaszczowinie maghurskiej w rejonie Nowego Targu (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Achramowicz & Marek Lorenc
Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych masywu strzelińskiego (Dolny Śląsk) - 73-108
Inferred genetic connection between mixed-type magmatic intrusion development and formation of faults in metamorphic cover: example of Strzelin massif (Lower Silesia, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Jan Rudnicki
Karst-corrasion features of disaggregated limestones controlled by diffusion bands - 109-115
Zjawisko krasowo-korozyjne w strukturach dyfuzyjnych w zdezintegrowanych wapieniach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Michał Gruszczyński & Leonard Mastella
Martwice wapienne na obszarze okna tektonicznego Mszany Dolnej - 117-131
Calcareous tufas in the area of the Mszana Dolna tectonic window (Summary)
Article Full Text, PDF

Adam Piestrzyński & Tadeusz Polakowski
Łupki miedzionośne na Niżu Polskim w rejonie Jarocina - 133-141
Occurrence of Zechstein copper shale near Jarocin, central Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Sadurski
Hydrogeological evolution of the Upper Cretaceous artesian basin of the Gdańsk region - 143-161
Hydrogeologiczny rozwój gdańskiego górnokredowego basenu artezyjnskiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Kwaterkiewicz & Andrzej Sadurski
Problem genezy wód zmineralizowanych w sąsiedztwie Jeziora Żarnowieckiego - 163-177
Problem of origin of mineralized waters in the vicinity of the Żarnowieckie Lake (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Oberc
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Michał Różycki (1909-1983) - 181-182
Chronicle of the Polish Geological Society - Michał Różycki (1909-1983)
Article Full Text, PDF

Krystyna Pożaryska
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Olga Pazdro (1905-1984) - 183-184
Chronicle of the Polish Geological Society - Olga Pazdro (1905-1984)
Article Full Text, PDF

Józef Kruczek
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Henryk Kozikowski (1919-1984) - 185-187
Chronicle of the Polish Geological Society - Henryk Kozikowski (1919-1984)
Article Full Text, PDF

Tatiana Bocheńska
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Janusz Bieniewski (1931-1984) - 189-190
Chronicle of the Polish Geological Society - Janusz Bieniewski (1931-1984)
Article Full Text, PDF

Anna Olszewska
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Maria Lisiecka (1919-1984) - 191-192
Chronicle of the Polish Geological Society - Maria Lisiecka (1919-1984)
Article Full Text, PDF

Stefan Śliwiński
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Mieczysław Szecówka (1909-1984) - 193-194
Chronicle of the Polish Geological Society - Mieczysław Szecówka (1909-1984)
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w r. 1984 - 195-198
Scientific prizes of the Polish Geological Society
Elżbieta Porębska (nagroda L. Zejsznera 1984)
Andrzej Gaździcki (nagroda H. Świdzińskiego 1984)
Radosław Tarkowski (nagroda H. Świdzińskiego 1984)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1984 - 199-211
Proceedings of the Polish Geological Society in 1984
Article Full Text, PDF

Statut PTG - 213-220
Article Full Text, PDF

Lista członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Stan na 20 sierpnia 1985 - 221-249
Article Full Text, PDF