ASGP 1978, Vol. 48, 2

Irena Gucwa & Tadeusz Wieser
Ferromanganese nodules in the western Carpathian flysch deposits of Poland - 147-182
Konkrecje żelazomanganowe w osadach fliszowych zachodnich Karpat Polski (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ksenia Mochnacka & Maria Sass-Gustkiewicz
Metasomatic processes along the contact of the ore-bearing dolomite with limestones (Olkusz mine, Cracow-Silesian Zn-Pb ore district) - 183-191
Procesy metasomatyczne na kontakcie dolomitów kruszconośnych z wapieniami w złożu rud cynku i ołowiu kopalni Olkusz (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Radomski & Ryszard Gradziński
Lithologic sequences in the Upper Silesia coal-measure (Upper Carboniferous, Poland) - 193-210
Sekwencje litologiczne w utworach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Aleksandra Kostecka
The Lower Muschelkalk carbonate rocks of the south-western margin of the Holy Cross Mountains (Central Poland). Part I. Petrology and sedimentary environment - 211-243
Utwory węglanowe dolnego wapienia muszlowego południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Cz. I. Petrografia i środowisko sedymentacyjne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Maria Chorowska
Wizeńskie wapienie w epimetamorficznym kompleksie Gór Kaczawskich (Sudety) - 245-261
Visean limestones in the metamorphic complex of the Kaczawa Mts. (Sudetes) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jana Jon
Microbiostratigraphie des depots Cretaces de la nappe du flysch curbicortical (Carpates Orientales, Roumanie) - 263-279
Mikrobiostratygrafia osadów kredowych płaszczowiny fliszu skorupowego (Karpaty Wschodnie, Rumunia) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF