ASGP 1973, Vol. 43, 3

Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk & Piotr Sobczyński
Sphalerite ores reflecting the pattern of primary stratification in the Triassic of the Cracow-Silesian region - 285-300
O strukturach kruszcowych odziedziczonych po pierwotnym uwarstwieniu (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Środoń
O utworach z florą plioceńską w Kotlinie Nowotarskiej i w Krościenku nad Dunajcem - 301-313
Remarks on the deposits with Pliocene flora in the east part of Nowy Targ Basin and at Krościenko on the Dunajec river (Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Piotr Sobczyński & Marek Szuwarzyński
Występowanie barytu w komorach w kopalni "Trzebionka" - 315-318
Barite occurrence in karst cavities in the Trzebionka mine (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ostromęcki
Development of the Late Paleozoic sedimentary basin of the Kaczawa Mountains - 319-362
Rozwój późnopaleozoicznego basenu sedymentacyjnego Gór Kaczawskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Adam Łapinkiewicz, Władysław Moryc & Maria Rudzik
Analiza prędkości sejsmicznych w Karpatach Zachodnich - 363-389
Analysis of seismic velocities in the Western Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Józef Kryza & Jerzy Niśkiewicz
O występowaniu buł porfirowych z agatami w rejonie Nowego Kościoła (Dolny Śląsk) – 391-406
On the occurrence of porphyric balls with agates in the Nowy Kościół region (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Łoziński
Pierwiastki ziem rzadkich w kościach kopalnych - 407-435
Rare-earth elements in fossil bones (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF